KE 3/2013, s. 47: Vaahtorainauksella uutta potkua prosessointiin

Vaahtorainaus edustaa käänteentekevää teknologiaa jatkuvan rainamaisen materiaalin valmistuksessa. Vaahtorainausta voidaan hyödyntää laajalti lähtien perinteisistä paperi- ja kartonkituotteista aina uudenlaisiin, hyvin huokoisiin rakenteisiin, jotka voisivat soveltua esimerkiksi pakkauksiksi, eristemateriaaliksi, suodattimiksi, hygieniatuotteiksi ja jopa elintarvikkeiksi.

Vaahtorainaus sinänsä ei ole uusi keksintö. Sitä on hyödynnetty aiemmin muun muassa synteettisten kuitukankaiden valmistuksessa. Vaahtorainauksessa sekoitetaan raaka-aineen, kuten kuitujen, joukkoon vaahdotuskemikaalien avulla suuri määrä ilmaa, jolloin saadaan valmistettua jatkuvatoimisesti erittäin kevyitä, huokoisia ja tasakoosteisia rakenteita. Vaahtorainaus on myös kustannustehokas tuotantotapa johtuen melkein rajoittamattomasta raaka-ainepohjasta, suuresta tuotantokapasiteetista (jatkuvatoiminen, yhtenäinen rata) ja kohtuullisesta veden ja energian tarpeesta.

Esimerkkinä vaahtorainauksen eduista elintarviketuotannossa on mahdollisuus kuohkeiden tuotteiden valmistamiseen alhaisemmassa lämpötilassa kuin yleisesti hyödynnetyllä ekstruusio-menetelmällä. Vaahtorainausta voisi hyödyntää mm. keksien, murojen, karkkien, kakkujen ja kuohkeiden maitotuotteiden valmistamisessa. Sen lisäksi uudet ympäristöystävälliset ja käyttöturvalliset vaahdotuskemikaalit avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maataloustuotteille, esim. maito- tai viljatuotepohjaiset proteiinit vaahdotuskemikaaleina.

Suomi on edelläkävijä vaahtorainauksen kehittämisessä. VTT vetää Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa TESTAA -konseptia, jossa isot ja pk -yritykset voivat osallistua vaahtorainauksen tuotekehitykseen. Hankkeessa on jo mukana useita isoja yrityksiä ja 20 pk -yritystä, mutta mukaan mahtuu vielä.

Vaahtorainaustutkimus on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Tutkimustoiminnan ja tutkimusympäristöjen kulut katetaan EAKR-rahoituksella. Hankkeeseen osallistuvat yritykset kustantavat siten vain omat kulunsa. On arvioitu, että vaahtorainaus otetaan käyttöön ensimmäisissä yrityksissä jo lähivuosina.

Antti Oksanen
erikoistutkija
Biokuidun prosessointi

Elias Retulainen
johtava tutkija
Biokuidun prosessointi

VTT

Lisätietoja:
Antti Oksanen
antti.oksanen(at)vtt.fi
p. 020 722 2708