KE 3/2013, s. 36: Uudet myllyteknologiat mahdollistavat ultra-hienon jauhatuksen

VTT:n uudella kuivajauhatuslaitteistolla Ceren Miller DAU:lla päästään jopa kymmenen mikrometrin partikkelikokoon. Japanilainen valmistaja Masuko Sangyo Co. Ltd. kertoo sen olevan ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Jauhatus perustuu viiteen eri periaatteeseen: suihkujauhatukseen, impact-jauhatukseen, kivimyllyyn, materiaalin kompressointiin ja korkeataajuusvärähtelyyn. Myllyä voidaan ajaa jatkuvatoimisesti, jolloin päästään alimmillaan noin 30–50 µm:n partikkelikokoon, mutta niin sanotulla jatkuvatoimisella panosjauhatuksella päästään vieläkin pienempään partikkelikokoon (10–30 µm).

Jatkuvatoiminen panosjauhatus tarkoittaa sitä, että materiaali syötetään jauhatuskammioon lyhyessä ajassa, esimerkiksi kahdeksassa sekunnissa. Sitten syöttöventtiili suljetaan ja materiaalia jauhetaan 1–3 minuutin ajan ilman, että materiaali pääsee ulos jauhatuskammiosta. Mitä pidempi jauhatusaika valitaan, sitä hienommaksi materiaali muuttuu.

Panosjauhatuksen jälkeen ultra-hieno materiaali puhalletaan suuren ilmavirran avulla keräyssykloniin. Puhallusta jatketaan 30 sekunnin ajan, jotta varmistetaan jauhatuskammion tyhjeneminen kunnolla. Tämän jälkeen uusi erä raaka-ainetta syötetään kammioon ja uusia jauhatuskierros käynnistyy. Tietokoneohjattu automatiikka pitää huolen siitä, että peräkkäiset panosjauhatukset tehdään tarkasti samalla tavoin. Jatkuvatoimisen panosjauhatuksen kapasiteetti on noin 5–10 kg/h.
Kammion sisällä oleva jauhatusyksikkö koostuu kolmesta roottorista, kolmesta välilevystä, ahdinpyörästä ja kahdesta toisiaan vastakkain olevasta timanttikivestä.

Kaikki osat on valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja hygieenisyys elintarvikesovellutuksissa.
Kuivajauhatuksen lisäksi VTT:llä on Masukon Supermasscolloider MKZA10-15J kivimylly, joka soveltuu erityisesti märkien materiaalien jauhatukseen. Se on alun perin hankittu nanoselluloosatutkimusta varten, mutta sen käyttöalueet ovat hyvin laajoja myös elintarvikepuolella. Viimeaikoina myllyllä on jauhettu mm. vehnälesettä, panimomäskiä ja sokerijuurikasta.

Lisätietoja:
juhani.sibakov(at)vtt.fi