KE 3/2013, s. 48: Kuljettajapula uhkaa elintarviketeollisuutta

Kuljettajapula uhkaa koko Suomen elintarviketeollisuutta, varoittelee Elintarviketeollisuusliiton logistiikkatoimikunnan puheenjohtaja ja Oy Sinebrychoff Ab:n toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen.

? Kuljettajien ikäjakauma on sellainen, että lähivuosina monet heistä jäävät eläkkeelle ja ajokorttiuudistus, jossa vasta 21-vuotiaalla on mahdollisuus saada ammattimainen kuorma-autokortti, vähentää merkittävästi alalle hakeutuvien määrää. Lisäksi kuorma-ajokortin hinta on noussut huomattavan kalliiksi. Ennakoiden tulevaa kuljettajapulaa Sinebrychoff on kouluttanut jakeluyrittäjiä jo vuodesta 2006, Lehtinen tarkentaa.

Yhteistyö toimijoiden kesken lisääntyy

Pasi Lehtinen toivoo, että kaikki elintarvikeketjun toimijat laittavat sisäiset toimintonsa kuntoon, tekevät yhteistyötä ja lisäävät toimitusketjun läpinäkyvyyttä, sillä optimaaliseen ohjaukseen ja suunnitteluun on panostettava koko toimitusketju huomioonottaen.

? Kuljetusten toimivuus on taattava. Jos maantiekuljetusten pyörät eivät pyöri, kauppojen hyllyt ovat tyhjillään hetkessä. Myös nuorten kiinnostuksesta kuljetusalaan ja sen tarjoamiin työmahdollisuuksiin on huolehdittava, sillä vain siten voimme turvata työntekijöiden saatavuuden tulevaisuudessa. Suomi on harvaan asuttu, kuljetusetäisyydet ovat usein pitkiä ja teiden kunto on selvästi heikentynyt. Lisää määrärahoja on kohdistettava liikenneväylien kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen, Lehtinen perää.

Hän uskoo, että eri toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy: esimerkiksi yhteiskuljetukset haja-asutusalueilla ja tietojen vaihto toimijoiden välillä.

? Kuljetussuunnittelu, tietotekniikka ja automaatio nousevat keskeiseen rooliin. Pyrkimys mahdollisimman suureen kuljetustehokkuuteen ja yhä voimakkaammat ympäristövaatimukset ? hiilidioksidipäästöjen vähentäminen optimoimalla ja yhdistämällä kuljetusreittejä ja asiakaslähtöisyys ? sanelevat tulevaa toimintaamme, Lehtinen arvioi.

Yrityksiä ei johdeta käskyttämällä

Kansainvälisyys on värittänyt Pasi Lehtisen omaa työtä jo vuodesta 1999 lähtien, kun Sinebrychoff siirtyi 100-prosenttisesti panimojätti Carlsbergin omistukseen. Päivittäiset kontaktit pääkonttoriin Kööpenhaminaan ja muihin Carlsberg-yhtiöihin pitävät englannin kielen taidon sujuvana.

Yhtenäiset, kustannustehokkaat tietojärjestelmät Carlsberg-yhtiöiden kesken helpottavat toimintaa. Myös automaatio varastotoiminnoissa tehostaa toimintaa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

? Mielestäni tänä päivänä yksilöiden mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan on kasvanut. Sinebrychoffilla aloitetoimintaan ja keskinäisen vuorovaikutuksen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Yrityksiä ei enää johdeta käskyttämällä, vaan hyvässä yhteistyössä keskustelemalla yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, Lehtinen summaa.

Työ ja työpaikat kansainvälistyvät

Pasi Lehtisen mukaan yritysten pitää huomioida työntekijänsä, yhteistyökumppaninsa, asiakkaansa ja kuluttajat entistä paremmin, koska mielipiteet ja kokemukset leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Myös kansainvälistyminen etenee vakaasti.

? Suomesta tulee osa monikulttuurista yhteisöä, EU:ta. Se heijastuu myös työpaikoille. Muun muassa Sinebrychoffilla työskentelee jo nyt useiden eri kansallisuuksien edustajia. Lisäksi yhtiössämme kannustetaan muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen kestäviin ulkomaan komennuksiin, Lehtinen kertoo.

Hänen mielestään työpaikoilla tarvitaan tulevaisuudessa ennen kaikkea joustavuutta työtehtävien ja -aikojen osalta. Automaation ja tietotekniikan myötä työtehtävät muuttuvat. Syntyy myös aivan uudenlaisia tehtäviä, ja monikulttuurisuus leimaa tulevaisuuden työtä.

? Englannin taito on edellytys useimmissa tehtävissä. Iso haaste on ottaa huomioon yksilöiden ja yritysten tarpeet. Suurena muutoksena näen sen, että tämän päivän nuoret aikuiset ovat erilaisia kuin nuoret 20?30 vuotta sitten. Pitkät työurat saman yrityksen palveluksessa ovat historiaa. Nykyisin nuoret ajattelevat urakehityksestä ja työstä toisin ja vaihtavat tehtäviä useasti, jotta mielenkiinto ja into työhön säilyvät, Lehtinen toteaa.

Pirjo Huhtakangas