KE 6/2018, teema, Kaurakoulutusta verkossa

TEKSTI: tuntiopettaja Sanna Luoto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Köln, Saksa

Syksyn 2018 aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on rakennettu monialainen opintokokonaisuus, jonka myötä opiskelija pääsee suoraan kaura-aallon harjalle. Suomalainen kaura ja sen liiketoimintamahdollisuudet on kolmen verkko-opintojakson kokonaisuus.
Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit -opintojakso tutustuttaa kauran merkitykseen ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita, kauran vientimahdollisuuksiin ja alan ajankohtaisiin hankkeisiin. Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi -opintojakso keskittyy kauran ominaisuuksiin elintarvikeraaka-aineena, kauraa käyttävän teollisuuden toimijoihin, tuotekehitysprosessiin ja suomalaiseen kauratutkimukseen ja innovaatioihin. Elintarvikekauran tuotanto -opintojakso pureutuu kauranviljelyn erityspiirteisiin.
Kiinteästi työelämäyhteistyönä toteutettavan opintokokonaisuuden tavoitteena on tuoda kauraketjun ymmärrys ja arvostus osaksi ammattikorkeakouluopintoja ja saada uusi tekijäsukupolvi ripeästi töihin. Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille koulutusalasta riippumatta tai täydennyskoulutuksena työelämässä oleville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kauran viljelystä, jalostuksesta ja liiketoiminnasta.
Opintokokonaisuus toteutetaan täysin verkossa. Verkko-opetukseen kuuluvat muun muassa verkkokeskustelut ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautus verkko-oppimisympäristöön, omatoiminen lähdemateriaaliin tutustuminen ja webinaariin osallistuminen. Verkossa opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja on yhtä vaativaa kuin lähiopetus, mutta tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskella esimerkiksi työn ohella.
Opintokokonaisuus on mukana eAMK-hankkeen Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelmassa, eli käytössä ovat paras verkkopedagogiikan osaaminen ja toimivat välineet. Opintojaksot toteutetaan kevätlukukaudella 2019. Opintojaksojen toteutuksesta vastaavat viljateknologi, ETM Sanna Luoto JAMKin Liiketoimintayksiköstä ja kasvipatologi, MMM Ulla Heinonen Biotalousinstituutista.

LISÄTIETOJA:
jamk.fi/kauraliiketoiminta