KE 6/2018, teema, Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot ovat muuttuneet

KE 6/2018, teema

Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot ovat uudistuneet 1.8.2018 alkaen. Elintarvikejalostajan, lihanjalostajan, maidonjalostajan ja viinituotannon ammattitutkinnot ovat yhdistyneet uudeksi elintarvikejalostuksen ammattitutkinnoksi ja lihantarkastuksen, lihateollisuuden ja meijeriteollisuuden ammattitutkinnot elintarviketeollisuuden ammattitutkintoon. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto on nyt elintarvikealan erikoisammattitutkinto.
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä pienimuotoisessa elintarvikkeiden jalostuksessa. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon suorittaneet ovat toimialansa (elintarvikeala, liha-ala tai meijeriala) tuotteiden ammattitaitoisia valmistajia, pakkaajia ja lähettämötyöntekijöitä. Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä elintarvikealalla monipuolisissa tuotanto-, asiantuntija- tai esimiestehtävissä.
Tutkinnon muodostuminen, yhteiset tutkinnon osat, ammattitaidon osoittamistavat ja arviointiasteikko ovat muuttuneet uudistuksen myötä. Elintarvikealan perustutkinnon osaamisen arvioinnissa on siirrytty viisiportaiseen arviointiasteikkoon: tyydyttävä 1, tyydyttävä 2, hyvä 3, hyvä 4 tai kiitettävä 5. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan edelleen hyväksytty/hylätty-asteikolla. Toisessa vaiheessa, 1.8.2020 alkaen, uudistetaan tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat.
Kaikilla koulutuksen järjestäjillä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta. Uutena koulutusmuotona on koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta. Koulutussopimus ei edellytä määräaikaisen työsopimuksen solmimista, eikä opiskelijalle makseta palkkaa. Työvoimakoulutus on nyt osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta, johon hakeudutaan paikallisen TE-toimiston kautta.
Koulutuksen järjestäjä päättää arvioinnista ja antaa tutkintotodistukset opiskelijoille. Tutkintokoulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden.
Ammatillisen koulutuksen rahoitus painottaa toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitus koostuu perusrahoituksesta (opiskelijavuodet), suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja strategiarahoituksesta.
Uusi rahoitusmalli otetaan käyttöön asteittain vuoden 2022 alkuun mennessä. Vuodesta 2018 vuoden 2022 alkuun mennessä perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laskee 95 prosentista 50 prosenttiin.
Koulutuksen järjestäjälle myönnetään vuosittain ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus laskennallisin perustein. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla saavuttaakseen tavoitteensa ja kehittääkseen toimintaansa.
Lisätietoja elintarvikealan ammatillisen koulutuksen tarjonnasta löytyy osoitteesta https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/.

Elintarvikealan koulutuksen uudistuksesta Helsingin yliopistossa sekä Kuopion ja Turun yliopistoissa kerrottiin Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 6/2017 sivuilla 30?32.
***********************************************
Ammatillisen koulutuksen muutokset

Vanhat ammatillisen koulutuksen lait yhdistettiin uudeksi nuoria ja aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Samalla uudistettiin koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja ja järjestäjärakennetta.
Keskeistä uudistuksessa on lisätä yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin uudistuksen yhteydessä. Järjestämisluvissa määritellään tutkinnot, joihin voi antaa tutkintokoulutusta, samoin oikeus järjestää valmentavaa koulutusta.
Osaamista voi hankkia joustavasti oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sovitaan koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamista myös osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työympäristöissä käytännön työtehtäviä tekemällä.
Vuoden 2018 alusta alkaen ammatilliseen koulutukseen on hakeuduttu joko jatkuvan haun tai yhteishaun kautta. Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku säilyy perusopetuksen ja valmistavien koulutusten päättävien nuorten hakuväylänä.