KE 4/2018, teema, Elintarviketuotanto robotisoituu

Teksti: Pirjo Huhtakangas

Vielä muutamia vuosia sitten elintarviketehtaita lähinnä automatisoitiin, mutta nyt niihin hankitaan robotteja nopeuttamaan valmistusta ja pakkaamista sekä parantamaan tuoteturvallisuutta.

Elintarviketeollisuudessa on tehty nyt paljon korvausinvestointeja, kun vanhoja koneita ja laitteita on korvattu uudella tekniikalla ja hankittu linjoille muun muassa poimintarobotteja. Ne ovat rantautuneet viime vuosina muun muassa Suomeen ja Viroon. Esimerkiksi Weber valmistaa poimintarobotteja Saksassa, ja tytäryhtiö Weber Machinery Ab myy, asentaa ja huoltaa niitä Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Yrityksen Suomen toimintojen vetäjä Paavo Köntti on seurannut pitkään elintarviketuotannon kehittymistä lähietäisyydeltä. Hän tähdentää, että uuden tuotantolinjan suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet.
? On hyvä selvittää, mitä linjalla halutaan valmistaa myös tulevaisuudessa. Suunnittelua ei voi aloittaa pelkästään nykyhetken tilannetta katsoen, Köntti tarkentaa.
Suunnittelussa on hyvä käydä vuoropuhelua yrityksen tuotannon ja markkinoinnin kanssa, jotta tulevaisuuden näkymät tulevat huomioiduksi.
? Samalla linjalla voi valmistaa monenlaisia tuotteita menekistä riippuen. Jos erikoistuote ei vedä, linjalla voi valmistaa ja pakata massatuotteita, Köntti kertoo.
Tähän suuntaan ollaan nyt menossa elintarviketehtaissa. Linjoja voidaan uusia kokonaisuudessaan tai lisätä vanhoille linjoille pieniä robotteja monipuolistamaan tuotevaihtoja.
? Pelkkä automatisointi merkitsee sitä, että linjalla voi käsitellä vain tietynlaisia tuotteita. Robotit antavat mahdollisuuden tuotevariaatioihin, tuotannon tehokkuus kasvaa ja kontaminaatioriski pienenee, kun tuotteisiin ei tarvitse koskea käsin.
Pakkausvaiheessa poimintarobotit nostavat esimerkiksi kinkkusiivut pakkaukseen siististi ja hygieenisesti. Juustotehtaassa uusilla koneilla ja roboteilla on päästy kantapalahävikissä puoleen entisestään. Samoin makkaratangot voidaan kuoria siististi ja siivuttaa entistä tarkemmin, ja hukkaa jää aikaisempaa vähemmän.

Uusia kuljetusratkaisuja ja monituotepakkauksia
Robottien ja rinnakkaisten linjojen ansiosta esimerkiksi erilaisia makkarasiivuja voidaan pakata samaan rasiaan. Monituotepakkauksiin pakataan ainakin siivumakkaroita ja -juustoja. Niitä on käytössä muun muassa Hollannissa ja Saksassa.
Robotit voivat myös koostaa ruoka-annoksia rasioihin sekä koota ja pakata kerrosvoileipiä täysin koneellisesti. Robotit annostelevat paahtoleipäsiivun päälle majoneesin, laittavat muut täytteet ja pakkaavat valmiit leivät pakkauksiin ilman ihmisen kosketusta.
? Elintarviketeollisuudessa tehdään edelleen paljon töitä käsin. Robotit pienentäisivät kontaminaatioriskiä, Paavo Köntti muistuttaa.
Hänen mukaansa yksi ongelma monien elintarviketehtaiden uudistamisessa on tilanahtaus. Jopa uusia tehtaita on rakennettu liian ahtaiksi. Onneksi uudet kuljetinratkaisut mahdollistavat joustavan, muokattavan ja tehokkaan tuotteiden kuljetuksen valmistuksesta pakkaukseen. Kuljettimissa voi olla jopa 180 asteen kulmia, ja niitä voidaan sijoitella vapaammin hankalampiinkin tehdasympäristöihin.
Erilliset kuljettimet käyttävät lineaarimoottoritekniikkaa, jolla voidaan muun muassa säädellä yksilöllisen kuljettimen nopeutta tarpeen vaatiessa. Tuotantoa voidaan jatkaa, vaikka yksi tai useampi viallinen kuljetin on huollossa.

Muut teemajutut samasta lehdestä nro 4 / 2018: