KE 4/2016, s. 18: Koneet, laitteet & prosessit: Tulevaisuuden tuotantotilat joustavat

RE Goupin asiantuntijat arvioivat, että nykyiset tuotantolaitokset ovat liian joustamattomia kuluttajien tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Millainen tulevaisuuden tehdas sitten on?
? Sitä emme tiedä vielä tarkkaan. Haemme isoa kuvaa siitä, mitkä asiat vaikuttavat tulevaisuudessa koko elintarvikearvoketjuun, RE Groupin hallituksen puheenjohtaja Martti Heikkinen, toimitusjohtaja Juhani Takkinen sekä myynti- ja markkinointijohtaja Jorma Kettunen kertovat.
Elintarviketeollisuuden asiakkaat vaativat yhä parempaa tuoteturvallisuutta ja jäljitettävyyttä, ja samalla tuotteiden elinkaaret lyhenevät. Kauppa investoi tulevaisuudessa pienempiin myymälöihin, ja kuluttajat siirtyvät laajemmin sähköiseen kaupankäyntiin.
? Mennäänkö elintarviketeollisuudessakin pienempiin ja paikallisempiin laitoksiin, Heikkinen, Takkinen ja Kettunen pohtivat.
Yhdestä asiasta he ovat varmoja: kuluttajat määräävät marssitahdin.
? Todennäköisesti tarvitaan helposti ja nopeasti muunneltavia, moduulipohjaisia tuotantolaitoksia, jotka joustavat kysynnän mukaan. Jos niihin mennään, tiedon tehokas hyödyntäminen läpi arvoketjun on avaintekijä, he arvioivat.

Syvempää yhteistyötä
Tilanne edellyttää hyvää yhteistyötä koko elintarvikealla. Martti Heikkisen mielestä vähittäiskaupan ja teollisuuden paremmalla yhteistyöllä saataisiin merkittäviä säästöjä.
? Myös elintarvikeyritysten syvemmällä yhteistyöllä voisi saada enemmän vientivoimaa. Sen myötä saattaisi huomata, että yhteistyön syventämisessä ja tiedonvaihdossa on järkeä, Heikkinen sanoo.
RE Groupin liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee elintarviketeollisuudesta. Yritys on suunnitellut laitoksia myös ulkomaille, ja jatkossa on tarkoitus lisätä vientiä lähinnä Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle.
? Tunnemme hyvin elintarvikkeiden arvoketjun raaka-ainelähteistä kaupan hyllylle asti, Heikkinen linjaa.

Ajantasainen tieto arvoketjun käyttöön
RE Groupin asiantuntijat toteavat, että reaaliaikainen tieto pitää saada koko arvoketjun käyttöön: vain niin saadaan hyöty irti digitalisaatiosta läpi koko arvoketjun.
? Tehtaan sisällä voidaan automatisoida, mutta jos raaka-aineet eivät tule tai tuotteet eivät lähde ajallaan, digitalisaatiosta ei ole paljon hyötyä, Jorma Kettunen tiivistää.
Digitalisaatio tuo vastauksia ajantasaisen tiedon hyödyntämiseen, jos sitä osataan käyttää hyväksi.
? Tiedon hyödyntäminen ei ole kiinni IT:stä, vaan enemmänkin toimintamalleista. Digitalisaatiota kysytään paljon tehtaiden sisälle, mutta hyöty saadaan irti vasta sitten, kun koko arvoketju pääsee hyödyntämään sitä reaaliaikaisesti.

Pirjo Huhtakangas

******************************************************************

Investointiin valmistautuminen ja toteutus

Toimiala- ja markkina-analyysit
Perinpohjainen selvitys maailman megatrendeistä ja markkinoista antaa tukevan pohjan arvioida investointitarpeita. Keskeistä on tunnistaa kilpailutilanne ja mitkä tuotteet myyvät tulevaisuudessa. Tämän jälkeen voidaan ryhtyä arvioimaan tuotantostrategisia vaihtoehtoja ja investointitarpeita.

Investointiselvitykset
Investointiselvityksissä vertaillaan vaihtoehtoisia tuotanto- ja rakennusteknisiä luonnoksia ja toteutustapoja, joiden pohjalta valitaan sopivimmat ratkaisukokonaisuudet.
Tuotantoteknisiin ratkaisuihin vaikuttavat valmistettavat tuotteet ja niiden valmistusmäärät. Pullonkauloja löydetään simuloimalla, ja tuotantoaikatauluja säädetään optimoimalla ajotapoja.
Rakennuksen suunnitteluun liittyvät sijainti- ja lupa-asiat kuuluvat selvitysvaiheen tehtäviin, samoin infran saatavuus. Alustavien selvitysten pohjalta valittuja ratkaisuja voidaan havainnollistaa toimintakaavioilla ja mallintamalla.
Lähtökohtana investoinnille tulee olla merkittävä tuottavuuden ja käyttövarmuuden parantuminen. Päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ovat raaka-aineiden saatavuus, käyttökustannukset, takaisinmaksuaika, riskit ja rahoitus.

Suunnittelu
Hygieniavaatimukset ohjaavat voimakkaasti elintarviketuotantolaitoksen suunnittelua. Niillä on vaikutusta tuotantoteknisiin ratkaisuihin, laitoksen layoutiin, materiaalivalintoihin, taloteknisiin ratkaisuihin ja puhdistettavuuteen.
Varsinainen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa, kun tuotantotekniset ratkaisut vaihtoehtotarkasteluineen ovat riittävän pitkällä. Valmiit selvitykset ja täsmälliset lähtötiedot nopeuttavat suunnittelua ja varmistavat oikeiden suunnitteluratkaisujen syntymisen.
Tehtaan käytön kannalta on keskeistä, että suunnitteluvaiheessa määritetään myös henkilöstö- ja osaamistarpeet, tietotekniset ratkaisut sekä logistiikka.

Projektinhallinta ja toteutus
Tarkat ja kiinnilyödyt perusratkaisut lyhentävät merkittävästi varsinaista suunnittelua ja toteutusta. Pääomia vaativan rakennusprojektin läpimenoaika lyhenee, jos esimerkiksi suunnittelua ja rakentamista limitetään.
Laiteasennukset voidaan vaiheistaa yhteensopivaksi rakentamisen kanssa, jolloin toteutusvaihe lyhenee. Hyvä valmistautuminen tuotantoon ja kunnossapitoon vähentää aloitusvaiheen riskejä.
Toteutukseen lähdettäessä on ratkaistava aikataulukysymykset, oikea toteutustapa ja investoinnin riskit. Oikealla toteutustavan valinnalla tilaaja varmistaa haluamansa lopputuloksen.