KE 3/2016, s. 31: Resurssitehokkuus & Digitalisaatio: Digitaalisilla palveluilla rikkaampaan kuluttajakokemukseen

Digitaalisten palveluiden kehityksessä on aina aloitettava asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä. Vain palvelut, jotka vastaavat kohderyhmänsä tarpeisiin, ovat merkityksellisiä ja voivat menestyä. Jos palvelu onnistuu yllättämään asiakkaansa positiivisesti, vaikka tarjoamalla jotain sellaista, mitä asiakas ei edes tiedostanut vielä tarvitsevansa, on kehitys tehty taidokkaasti. Uuden palvelun käyttöönottoa edistää muun muassa käyttäjää palkitsevat ja positiivisesti yllättävät ominaisuudet.
Uusia digitaalisia palveluita voidaan innovoida osallistavilla menetelmillä. VTT:llä hyödynnetään kehityksessä avointa innovointitilaa, Owelaa (http://owela.fi), jossa käyttäjien kanssa keskustellaan palvelukehityksen kannalta tärkeistä asioista. Yrityksellä saattaa olla idea tai konsepti, jota se haluaa testata oman käyttäjäkuntansa joukossa. Tutkijat toimivat ohjaajina ja tulkitsevat käyttäjien toiveet yrityksen palvelukehittäjille. Osallistujat voivat olla esimerkiksi yrityksen nykyisiä asiakkaita, uusia potentiaalisia asiakkaita, keskivertokuluttajia kotimaasta tai ulkomailta tai ryhmä yhteistyökumppaneita. Digitaalisia palveluita kehitettäessä Owela on oivallinen paikka: yritys voi konseptitasolla esitellä käyttäjille digitaalisen palvelunsa, jota todellisuudessa ei vielä ole olemassa.
VTT:llä on kehitetty monenlaisia digitaalisia palveluita ja lisätyn todellisuuden sovelluksia myös elintarvikesektorille. Muutama vuosi sitten kohderyhmänä olivat lapset ja seniorit, joilla kummallakin on ajoittain haasteena syödä terveellisesti. Oppimisesta tiedetään, että epämuodolliset ja yhteisölliset oppimistavat ovat tehokkaampia kuin muodolliset viestit, pelilliset elementit edistävät oppimista, ja oppiminen tapahtuu erilaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa, joissa sitä voidaan tukea tuttujen laitteiden, kuten älypuhelimien avulla. Uusien, innovatiivisten ratkaisujen pitäisi tukea epämuodollista oppimista ja vuorovaikutusta, joissa on pelillisiä elementtejä ja jotka liittyvät muuhun arkeen.
Owelassa käytyjen keskustelujen perusteella ymmärrettiin, mitkä kaikki seikat on tärkeää ottaa huomioon palvelukehityksessä. Palvelun pitää lisätä käyttäjien ravitsemus- ja terveystietoutta, antaa ideoita ruuanlaittoon ja siirtää ruokatraditioita seuraaville sukupolville. Lisäksi ajanvietto ja haasteellisuus tulisi ottaa huomioon.
Keskustelujen perusteella kehitettiin useita konsepteja ruokabingosta virtuaalilemmikkeihin, joita käyttäjät pääsivät arvioimaan ja kehittämään Owelassa. Esimerkiksi virtuaalilemmikki-konseptissa tavoitteena oli pitää lemmikki hengissä ja hyvinvoivana omien ruokailujen, liikkumisten ja nukkumisten avulla.
Meneillään olevassa Vital Selfie -tutkimushankkeessa kehitetään uusia, digitaalista ympäristöä hyödyntäviä konsepteja yhdessä Fazerin, Raision, Sinebrychoffin, Valion, TBWA:n, Ammuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Suomalaiset kuluttajat ovat päässeet innovoimaan palveluita muun muassa henkisen hyvinvoinnin, ravinnonkulutuksen seurannan sekä arkea helpottavien sovellusten alueella. Tarkoituksena on testata hankkeessa kehitettyjä konsepteja myös kansainvälisesti ja edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä vientimarkkinoilla.

Aino Mensonen
Chief Innovator
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kaisa Vehmas
erikoistutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy