8 Sinustako elintarvikealan ammattilainen?

Elintarvikealan tehtävänä on maa- ja kalataloudesta saatavien raaka-aineiden, viljan, kasvisten, lihan ja kalan, jalostaminen korkeatasoisiksi elintarvikkeiksi. Kuluttajat arvostavat laadukkaita ja puhtaita elintarvikealan tuotteita. Ne ovat elintarviketeollisuutemme valttikortit.

Elintarvikealan koulutus on nykyään kolmivuotista ja sisältää vähintään 20 opintoviikkoa työssä oppimista. Koulutusta annetaan useissa eri oppilaitoksissa ympäri Suomea Rovaniemeltä Helsinkiin. Opetussuunnitelma perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen valtakunnalliseen suunnitelmaan, johon jokainen koulu on tehnyt lisäksi koulukohtaisen, paikallisiin tarpeisiin soveltuvan suunnitelman.
Elintarvikealan opinnot koostuvat 30 opintoviikon elintarviketuotannon perusosaamisesta ja valitun koulutusohjelman mukaisista erityisopinnoista. Koulutukseen kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja ja kaikille yhteisiä opintoja, kuten äidinkieli ja matematiikka. Opiskelu sisältää hygieniaosaamistodistukseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Opiskelu on monipuolista: se sisältää mm. teoriatunteja, projektien tekoa, työskentelyä koulussa ja yrityksissä. Työtuntien aikana valmistetaan elintarvikkeita ohjelman mukaan. Esimerkiksi perusopintojen aikana valmistetaan leipiä, pullia, ruokia, säilykkeitä ja lihavalmisteita. Ensimmäinen vuosi on kolmasosa teoriaa ja kaksi kolmasosaa työtä. Toisena vuotena teoriaa on neljäsosa ja kolme neljäsosaa työtä. Kolmantena vuonna pääpaino on työtunneissa.

Kolme koulutusohjelmaa

Elintarvikealalla on valittavana kolme koulutusohjelmaa: liha-ala, leipomoala ja elintarviketeknologia. Kaikille aloille haluavilta opiskelijoilta vaaditaan hyvää terveyttä. Erityisesti tulevalla leipuri-kondiittorilla ei saa olla allergioita.
Elintarviketeknologian koulutusohjelmassa elintarvikkeiden valmistaja hallitsee raaka-aine- ja tuotetietoutta, laite- ja menetelmätuntemusta, hygieenistä työskentelyä, työsuojeluosaamista ja laatutietoutta. Valmistuttuaan hän työskentelee elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus, varastointi- ja myyntitehtävissä pienissä tai isoissa yrityksissä.
Leipuri-kondiittorin työpaikkoja ovat pienet tai keskisuuret leipomot ja konditoriat, teollisuusleipomot, kaupan paistopisteet sekä kahvila-konditoriat. Pienissä leipomoissa työskentely on käsityövaltaista tai osittain automatisoitua.
Leipuri-kondiittori osaa valmistaa kahvi- ja ruokaleipiä ja konditoriatuotteita: kakkuja, leivoksia ja wienerleipiä. Teollisuusleipomossa hän hallitsee valmistusprosessin eri vaiheet raaka-aineista valmiiseen pakkaukseen. Paistopisteissä ja kahvila-konditoriassa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja.
Lihatuotteiden valmistajalla on perusvalmiudet liha-alan monipuolisiin tuotantotehtäviin ja edellytykset kehittyä sekä erikoistua lihanleikkaamoon ja lihavalmistetuotantoon. Liha-alan ammattilaisia tarvitaan myös neuvonta- ja raaka-ainetuntemusta vaativissa asiakaspalvelutehtävissä. Työpaikkoina ovat pienet tai suuret liha-alan yritykset sekä elintarvikekaupat.
Elintarvikealan työpaikoilla työskennellään useimmiten ryhmässä, ja työt vaativat tietotekniikan taitoja ja monenlaista osaamista.

Koulutuksessa paljon käytännön töitä

Työssäoppiminen aloitetaan useimmissa kouluissa jo ensimmäisenä vuonna. Se tarkoittaa, että opiskelija hankkii opettajan avustuksella elintarvikealan työpaikan, jossa hän tekee opetussuunnitelman mukaisia töitä työpaikkaohjaajan ohjauksessa.
Ensimmäisenä vuonna painopiste on työpaikan sääntöihin ja tapoihin tutustumisessa. Työtehtävät pyritään valitsemaan siten, että ne tukevat ensimmäisen vuoden suunnitelmia. Toisena opiskeluvuotena työssäoppimisen määrä lisääntyy, ja kolmantena vuonna sitä on eniten. Useimmissa oppilaitoksissa kolmantena vuonna opiskelija voi itse vaikuttaa, millaisen työssä oppimispaikan hän valitsee ja tekeekö hän opinnäytetyön työpaikalla.
Työssäoppimista arvioidaan, ja opettaja ohjaa opiskelijoita yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on työpaikalla kahdesta viikosta jopa kahteen kuukauteen. Työ aidoissa ympäristöissä auttaa opiskelijaa oppimaan ”oikeita” asioita. Kesätyöpaikan ja varsinaisen työpaikan saaminen helpottuvat työssäoppimisen myötä.

Ylioppilastutkinto samanaikaisesti?

Elintarvikealalla voi suorittaa ammattiopintojen yhteydessä myös ylioppilastutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon. Opinnot on useimmissa oppilaitoksissa järjestetty yhdessä paikallisen iltalukion kanssa. Kaksoistutkinnon voi suorittaa myös kolmessa vuodessa.
Opettajina elintarvikealalla toimivat ovat koulutukseltaan pääasiassa elintarvikeinsinöörejä tai elintarviketieteen maistereita. Myös erikoisammattitutkinnon suorittaneet ammattilaiset voivat toimia opettajina.
Nuorista opettajista monet ovat hankkineet ensin elintarvikealan ammatillisen koulutuksen ja sen jälkeen jatkaneet joko insinööriopintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon elintarviketieteitä opiskelemaan. Näiden jälkeen opiskellaan opettajaksi opettajakorkeakoulussa.
Elintarvikeala työllistää lähitulevaisuudessa eräiden arvioiden mukaan 1 300 uutta työntekijää vuosittain. Näistä suurin osa tarvitaan juuri ammatillista koulutusta vaativissa töissä.
Toisen asteen ammatillisista perustutkinnoista saa arvostetun todistuksen ja riittävät eväät työelämään siirtymiseen. Lisäksi voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai jatkaa opintoja.
Opiskelu toisen asteen koulutuksessa antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa on bio- ja elintarvikealan koulutusohjelma, joka sopii hyvin elintarvikealan tutkinnon suorittaneelle.

Saila Sipilä
Opettaja, elintarvikeinsinööri

Maija-Liisa Välimäki
Opettaja, MMM
Turun ammatti-instituutti
Elintarvikeala
maija-liisa.valimaki (at) konsultti.inet.fi
*****************************

Elintarvikealan ammatteja

leipuri-kondiittori
paistopisteen hoitaja
elintarvikkeiden valmistaja
elintarvikkeiden myyjä
lihanleikkaaja
lihatuotteiden valmistaja
lihatuotteiden myyjä ***********************

Toisen asteen opetusta ympäri maata

Elintarvikealan perustutkintoon tähtäävää opetusta saa Suomessa lähes 30 oppilaitoksessa. Pääkaupunkiseudulla niitä on kolme: Helsingin palvelualojen oppilaitos, Espoon ammattioppilaitos ja Vantaan ammatillinen koulutuskeskus.
Itä-Suomesta elintarvikealan toisen asteen koulutusta löytyy Joensuun ammatti-instituutista, Lappeenrannan ammattikoulusta, Mikkelin ammattioppilaitoksesta, Pohjois-Savon ammatillisesta opistosta Kuopiosta, Vuokattiopistosta ja Ylä-Savon ammattiopistosta Iisalmesta.
Pohjoisin opiskelupaikka on Länsi-Lapin instituutti Muoniossa. Lapissa alan koulutusta saa myös Rovaniemen teknisessä ammattioppilaitoksessa.
Etelärannikolta löytyvät Kotkan ammatillinen koulutuskeskus ja Porvoon ammattiopisto Loviisasta. Muita rannikolla sijaitsevia alan oppilaitoksia ovat Kokkolan ammattioppilaitos, Porin palveluopisto, Turun ammatti-instituutti, Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos Oulussa ja Yrkeskolan i Jakobstad.
Sisämaassa elintarvikealan toisen asteen opetusta antavat Forssan ammatti-instituutti, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kokemäellä, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti, Jyväskylän palvelualojen oppilaitos, Kangasalan ammattioppilaitos, Lahden ravitsemis- ja matkailualan oppilaitos, Seinäjoen ammattioppilaitos, Tampereen ammattiopisto ja Vammalan ammattikoulu.