28 Ordiorin liikevaihdosta yli puolet elintarviketeollisuudesta

Ordior Oy syntyi kymmenen vuotta sitten Keskusosuusliike Hankkijan raunioille. Hankkija, sittemmin Novera, kaatui 1990-luvun lamavuosina. Osa työntekijöistä perusti Ordiorin, joka osti Noveran konkurssipesältä laboratoriodivisioonan vaihto- ja käyttöomaisuuden.
Ordior tuo maahan ja jälleenmyy laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita. Myyntitoimintaa täydentää huoltopalvelu.
Kymmenessä vuodessa henkilökunta on tuplaantunut 23 työntekijään, joista huollossa työskentelee seitsemän ja myynnissä yhdeksän osaajaa. Liikevaihto on kasvanut 12 miljoonasta markasta 4,7 miljoonaan euroon. Ordiorin pääomistaja on Yliopiston Apteekki, jonka hallussa on 60 % osakkeista. Loput 40 % omistaa henkilökunta.
Ordior Oy on yksi Elintarviketieteiden Seuran 27 kannattajajäsenestä. Liikevaihdosta hieman yli puolet tulee elintarviketeollisuudesta. Muut toimialat ovat biotutkimus, ympäristöteknologia ja terveydenhuolto. Toiminta on laajentunut myös kemianteollisuuteen; alan laboratorioissa tarvitaan pitkälle samanlaisia peruslaitteita, kuten pH-mittareita, sentrifugeja, spektrofotometreja, vaakoja ja lämpökaappeja.

Tuotepäälliköitä mukana ETS:n toiminnassa

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) sekä sen Elintarvikeanalytiikan jaoston johtoryhmän jäsen, tuoteryhmäpäällikkö Teija Nurmela on työskennellyt Ordiorissa koko 10-vuotiskauden ja sitä ennen samoissa tehtävissä Hankkija-Noveran tytäryhtiössä Etek Oy:ssä.
— On työnkin kannalta avartavaa osallistua seuran toimintaan. Oman alan kehitys kiinnostaa, oppii aina uusia asioita, ja tulee tutuiksi asiakkaiden kanssa myös työajan ulkopuolella. En ole opiskellut elintarvikealaa. Olen taustaltani biokemisti, mutta perusproblematiikka ja analyysimenetelmät ovat pitkälle samankaltaisia, Nurmela sanoo.
Ordiorissa työskentelee myös muita ETS:n jäseniä, kuten elintarvikekemiaa Helsingin yliopiston soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksella Viikissä opiskellut tuoteryhmäpäällikkö Marko Vainikka.
Toimitusjohtaja Pekka Aro muistuttaa, että laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet kehittyvät koko ajan: uusia tekniikoita tulee kaiken aikaa, samoin sovelluksia.
— Esimerkiksi merentutkimusalus Arandalla on meidän myymiämme laitteita, Teija Nurmela kertoo.
— Työssämme myynti- ja huoltohenkilöstön tiimityö on tiivistä. Usein olemme yhdessä asiakkaan luona. Pienessä yrityksessä ei tarvitse kysyä esimieheltä, miten voi asian hoitaa, vaan valta ja vastuu on työntekijöillä, Nurmela täsmentää.

Elintarviketeollisuus hyvässä vedossa

Ordiorin väki on jatkuvassa yhteydessä koko elintarviketeollisuuden kanssa maidon ja viljan tuottaja-analyyseista aina lopputuotteiden laadunvalvontaan saakka.
— Suomen elintarviketeollisuus on nyt hyvässä vedossa. Usko tulevaisuuteen on korkealla, ja tuotteet ovat laadukkaita. Elintarvikealan ammattilaiset ovat selvästi ylpeitä aikaansaannoksistaan, ordiorilaiset vakuuttavat.
Pekka Aron mukaan koko elintarvikeketju on reagoinut tehokkaasti pelättyihin EU-vaateisiin: Suomi on pärjännyt huomattavasti paremmin kuin uskottiin.
Hän ei usko elintarviketeollisuuden ja -kaupan keskittymiseen, vaan arvioi sen purkautuvan pikku hiljaa kymmenen vuoden sisällä. Aro arvioi myös, että seuraavan 15 vuoden kuluessa mm. sairaalalaboratorion rooli muuttuu, kun osa analytiikasta tullaan tekemään bioantureilla lähellä potilaita. Tässä on selkeä yhtymäkohta teollisuuden on-line-analytiikkaan.
— Tavoitteemme on auttaa asiakkaita tarjoamalla heille analyysimenetelmiä, joilla he voivat palvella omia asiakkaitaan. Tässä palveluketjussa laitehuollon ja jatkuvan applikaatiopalvelun merkitys on todella suuri, toimitusjohtaja Pekka Aro kiteyttää Ordiorin toiminta-ajatuksen.

Pirjo Huhtakangas