22 Uudet, edulliset teknologiat pakkausinnovoinnissa

Elektroniikkateollisuus ja pakkausmateriaaliteollisuus käyttävät tulevaisuudessa samankaltaisia materiaaleja ja tuotantoprosesseja. Tämä luo hyvät mahdollisuudet kehittää edullisia älykkäitä pakkaussovelluksia.

Tutkimusjohtaja Raimo Korhonen, Metso Corporation vertasi Tekesin Pakkauksen tieto ja turva -innovaatioalueen vuosiseminaarissa Vantaalla pakkausalaa ja elektroniikkateollisuutta. Elektroniikkateollisuudessa on kehitystä ajavana voimana materiaalikehitys ja tarve hyvin edullisiin, ohuisiin ja joustaviin tuotteisiin. Elektroniikkateollisuus hakee nopeita rullalta rullalle tuotantoprosesseja.
Pakkauksen Tieto ja turva -vuosiseminaari keräsi 100 ilmoittautunutta henkilöä Heurekaan. Ensimmäinen luennoija oli tutkija Tanja Kotro Kuluttajatutkimuskeskuksesta aiheenaan haastava otsikko Mitä elämysten jälkeen? Pakkaus on osa yritysmarkkinointia ja viestintää, joten esitelmä kuluttajakäyttäytymisestä ja siinä vallitsevista trendeistä kiinnosti yleisöä.
Elämys-käsitteellä on viimeaikoina kriittisesti viitattu teknologian ylivallan tuottamaan aikakauteen, jossa kuvavirta, iskulauseet ja mediaspektaakkelit hallitsevat. Ihmiset hakevat elämänsisältöä hetken nautinnoista ja extreme-lajeista. Mainonnan kuluttajakuva rakentuu usein lumilautailijoiden ja kalliokiipeilijöiden hahmojen varaan. Seuraava vaihe voi Tanja Kotron mielestä olla luonto.
Esitelmän keskeinen huomio on se, että olennaista muutoksen kuvauksessa on aikasyklien huomioonottaminen: jos asioita tarkastellaan median tasolla, elämykset tulevat ja menevät, mutta jos niitä tarkastellaan paikallisuuden ja arjen näkökulmista, muutokset arvoissa ja myös käytännöissä tapahtuvat hitaasti. Suomalaiset mökkeilevät yhä vapaa-aikanaan, eivätkä pelkästään hae äärielämyksiä. ”Elämys” menee pois muodista, mutta henkilökohtainen elämys ei häviä.

Pakkausten ulkonäkö ja informaatio tärkeitä

Toiminnanjohtaja Annukka Leppänen-Turkula, Pakkausteknologia – PTR ry, kertoi innovaatioalueen taustatutkimuksista, joissa on selvitetty niitä tarpeita, joita pakkaavalla teollisuudella ja kuluttajilla on. Kauppias on se pakkausketjun lenkki, joka toimii lähellä tavallista kansalaista ja kuluttajaa. Hänellä on hyvä käsitys siitä, mitä ostava asiakas haluaa.
Kauppiaille tärkeimmät aiheet pakkauksissa ovat myyntiyksiköt ja niiden käsiteltävyys, ympäristö ja kustannukset. Tarvetta erilaisten varashälyttimien kehittämiseen on runsaasti. Tuotepakkauksen tärkeimmät ominaisuudet ovat myyvä ulkonäkö ja pakkauksen antama informaatio.
Kauppiaiden mukaan kuluttajien on tiedettävä, mistä maksavat. Kuluttajat haluavat tietoja tuotteiden valmistajista, kotimaisuus on lisäarvo. Eri asioista kertovia indikaattoreita tulisi kehittää siten, että värimuutokset ovat loogisia, kuten punainen — hylkää, vihreä — hyväksy.
Osoitteesta www.pakkausteknologia-ptr.fi saa lisätietoja innovaatioalueen taustatutkimuksista. Ohjelmassa on suunnitelma myös laadullisesta kuluttajatutkimuksesta, joka toteutetaan pääosin vuoden 2003 aikana.

Keihäänkärkenä älykäs, viestivä pakkaus

VTT:n strategiset teknologiateemat ovat älykkäät tuotteet ja järjestelmät, puhdas maailma, turvallisuus ja käyttövarmuus sekä tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat. Tutkimuspäällikkö Helene Juhola VTT Tietotekniikasta esitteli ensimmäiseen teema-alueeseen kuuluvaa hanketta Aktiivinen, viestivä pakkaus.
Sen tavoitteena on kehittää langattomaan viestintään ja aktiivisiin, viestiviin pakkauksiin perustava kokonaistehokas logistinen järjestelmä herkille ja vaativille tuotteille. Osa tekniikoista on uusia tai vielä rajoitetusti sovellettuja, mutta osassa voidaan soveltaa olemassa olevia tekniikoita. Logistiikassa on keskeistä sekä laite- että ohjelmistopuolen sulautus tuotteeseen ja integrointi logistiikkajärjestelmään.
VTT:n perusrahoitus on 825 000 € vuonna 2002. Kokonaisvolyymin pitäisi kasvaa, ja hankkeen aikajänne on 2002—2006. Hankkeessa ovat alkaneet seuraavat neljä projektia:
•Kuluttajapakkauksiin sisältyvä viestintä
•Elintarvikepakkausten laadun tunnistaminen älykkäillä mittausjärjestelmillä
•Ympäristöään havainnoiva itsensä paikantava älykäs pakkaus jakeluketjussa
•Älypakkausten uudet valmistusmenetelmät; Painoteknisten menetelmien hyödyntäminen älykkäiden pakkausmateriaalien valmistuksessa ja Laserteknologioiden hyödyntäminen funktionaalisten pakkausmateriaalien valmistuksessa
VTT Tietotekniikan tutkija Tapio Mäkelän aiheena oli Funktionaaliset polymeerit – Mitä ne voivat merkitä pakkausalalle tulevaisuudessa. Tärkein esitelmän alue oli sähköä johtavat polymeerit ja niiden mahdollinen soveltaminen painamalla pakkauksiin.

Pakkausinnovaatiot parantavat elämänlaatua

Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen mukaan pakkausinnovaatiot ovat merkinneet ratkaisevaa muutosta tuotteiden jakelussa ja saatavuudessa viimeisen 50 vuoden aikana. Kartonki-muoviyhdistelmät, nestepakkauskartonki sekä muovipullot ja -kalvot on otettu yleiseen käyttöön. Peruselintarvikkeista esimerkiksi maidon ja kanan pakkauksissa muutos on ollut selkeä: kaupassa ei tarvita maitokannuja, ja kanan fileen saa ostettua ilman koko kanan höyhentämistä.
Bag-in-box -pakkauksia, monikerrosmuoveja, laminaatteja tai koekstruusiomuoveja ei ajateltukaan olevan 50 vuotta sitten. Vakuumi-, muunnettu ilmakehä- ja aseptiset pakkaukset ovat yleistyneet. Nykyisin tutkitaan aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia.
Pakkausinnovaatiot ovat lisänneet kuluttajamukavuutta, helpottaneet perheen työtä, parantaneet hygieniatasoa ja nostaneet kansanterveyttä. Sairaaloissa, varsinkin leikkausaleissa, hygienia vaatii pakkauksia.
Rakenteelliset hyödyt ovat merkittävät: toistuvien rutiinivaiheiden automatisointi, tuotteiden käyttöiän piteneminen, tuotteiden pilaantumisen väheneminen, raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen ja logistiikan paraneminen. Pakkaus suojaa myös ympäristöä. Pakkauksesta on enemmän hyötyä kuin mitä se maksaa.
Hämäläisen mukaan monet pakkausinnovaatiot ovat parantaneet elämänlaatua. Uusia innovaatiota, jotka edelleen parantavat elämänlaatua, tulee joko pakkausalalle tai muualle.

Terhen Järvi-Kääriäinen
Erikoistutkija
Pakkausteknologia – PTR ry
ptr.ry (at) pakkausteknologia-ptr.fi