16 Hygieniaosaamistestaukset sujuneet hyvin

Kehittyvä Elintarvike -lehti kyseli, miten hygieniaosaamistestaukset ovat alkaneet sujua eri yrityksissä ja yhteisöissä ja miten henkilökuntaa on kussakin työpaikassa koulutettu. Näin yritysten hygieniakoulutuksesta ja -testauksesta vastaavat kertoivat:

Laatupäällikkö Kristiina Asplund, Finnair Catering:
1)Miten hygieniaosaamistestaukset hoidetaan käytännössä yrityksessänne?
Testauksiin on osallistunut alussa noin 10 työntekijää/testi. Testi suoritetaan Elintarvikeviraston ohjeiden mukaisesti. Testin jälkeen vastaukset on käyty läpi henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän kanssa.

2)Minkälaisella aikataululla koulutus ja testaus teillä etenevät?
Tänä keväänä järjestettiin pilotin lisäksi kaksi koulutustilaisuutta (2× 1,5 t). Syksyllä tilaisuuksia järjestetään 3—4 kertaa. Tarkoituksena on saada kaikki testin piiriin katsottavat työntekijät koulutettua ja testattua vuoden 2003 loppuun mennessä.

3) Kuinka moni yrityksestänne suorittaa testin?
Noin 450.

4) Jos testauksia on jo tehty, miten ne ovat menneet?
Testit ovat menneet hyvin. Ainoa ongelma on vaillinaisesti kirjoitettua suomea taitavat työntekijät. Tosin Elintarvikeviraston hakemuksesta myöntämä lupa testin suorittamisesta erityistilanteessa korjaa tämän tilanteen. Finnair Cateringissa se tarkoittaa käytännössä sitä, että muutama työntekijä suorittaa testin englanniksi.

5) Miten henkilöstö niihin suhtautuu?
Erittäin positiivisesti ja innostuneesti siitä huolimatta, että opiskeltavan materiaalin määrä on melkoinen.

6) Mitä mieltä olette yleensä koko järjestelmästä?
Olemme erittäin tyytyväisiä, että myös Suomessa on otettu käyttöön hygieniaosaamistestaus. Eräät asiakkaamme ovat aikaisemmin jo kyselleetkin sitä.

Merja Salminen, Myllyn Paras Oy Pakasteet:
1)Miten hygieniaosaamistestaukset hoidetaan käytännössä yrityksessänne?
Yrityksessämme on parhaillaan (huhtikuussa) käynnissä hygieniapassikoulutus, jonka jälkeen koko tuotantohenkilökunta suorittaa hygieniaosaamistestin. Koulutuksesta ja testauksesta vastaa Foodwest Oy.

2) Minkälaisella aikataululla koulutus ja testaus etenevät?
Koulutus tapahtuu kolmena puolen päivän pituisena lähiopetuksena sekä lisäksi itseopiskeluna saadun materiaalin pohjalta. Se on tarkoitus saada päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että testi suoritetaan mahdollisimman pian koulutuksen loputtua, eli ennen syksyä.

3) Kuinka moni yrityksestänne suorittaa testin?
Yrityksessämme annetaan mahdollisuus myös kesätyöntekijöille suorittaa hygieniaosaamistesti. Toimintamme on parhaillaan laajentumassa, mikä saattaa aiheuttaa joitakin muutoksia henkilöstömääriin. Koulutukseen myöhemmin tulevat saavat aikaisemmin opiskellut asiat kirjallisena pakettina ja opiskelevat ne itsenäisesti. Arvioisin, että testin suorittaa noin 50 henkilöä. Aikataulu on myös riippuvainen muutostilanteestamme sekä kesälomista.

4) Miten henkilöstö suhtautuu testiin?
Suhtautuminen on ollut kaikin puolin positiivista, ja se koetaan hyödylliseksi ja motivoivaksi.

5) Mitä meiltä olette yleensä koko järjestelmästä?
Odotamme testauksen nostavan hygieniaosaamisen tasoa, motivoivan henkilökuntaa sekä nostavan osaltaan alan arvostusta.

Elintarvikeosaston päällikkö Jari Puonti, Citymarket Järvenpää:
1) Miten hygieniaosaamistestaukset hoidetaan käytännössä työpaikallanne?
Järvenpään Citymarket oli ensimmäinen kauppa Suomessa, jossa hygieniapassikoulutus sekä tentti järjestettiin. Koulutuspäivät olivat syys- ja lokakuussa ja tenttipäivä marraskuussa 2001.

2) Minkälaisella aikataululla koulutus ja testaus etenee?
Syksyllä meillä on asiasta uusintakierros, johon osallistuu 5—10 henkilöä.

3) Miten testit ovat menneet tähän mennessä?
Tenttiin osallistui henkilökunnastamme 15 henkilöä, jotka kaikki läpäisivät tentin. Se oli kohtalaisen helppo, jos oli asiaan vähänkin perehtynyt.

4) Miten henkilöstö niihin suhtautuu?
Henkilökuntamme suhtautui asiaan erittäin positiivisesti. Elintarvikevirasto oli asiassa myös aktiivisesti mukana, teimmehän sen pilottityönä myös muita kauppoja varten. Koulutuksessa esille tulleet asiat olivat meille jo ennestään tuttuja, mutta samalla se vahvisti sitä, että olimme oikealla asialla jo aikaisemminkin.

5) Mitä mieltä olette yleensä koko järjestelmästä?
Koen asian erittäin positiivisena, kunhan se vain hoituu mahdollisimman yksinkertaisesti, ettei vaan mikään byrokraatti pääse asiaan väliin.

Toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari, Juustoportti, Pentinmäki:
1)Miten hygieniaosaamistestaukset hoidetaan käytännössä yrityksessänne?
Meillä on jatkuva koulutusjärjestelmä, ja hygieniakoulutus on osa normaalia koulutusjärjestelmää. Hygieniaosaamiskoulutus ja testaus on syksyn heiniä.

2)Minkälaisella aikataululla koulutus ja testaus teillä etenee?
Koko henkilökunta suorittaa testin: 50—60 henkilöä. Meillä on pitkäaikaista henkilökuntaa ja periaatteessa moniosaava työyhteisö. Toimistohenkilökuntakin saattaa suorittaa testin; he vastaavat kuluttajien kysymyksiin.

3)Jos testauksia on tehty, miten ne ovat menneet?
Osa on jo suorittanut testin, ja se meni hyvin.

4)Miten henkilöstö niihin suhtautuu?
Erittäin myönteisesti.

5)Mitä meiltä olette yleensä koko järjestelmästä?
Ainoa kysymysmerkki on se, missä kulkevat rajat, keiden pitää suorittaa testi. Odotamme viranomaisilta suhteellisen selkeitä käytännön neuvoja, miten asia hoidetaan kausityövoiman kanssa (mm. opiskelijat ja kesälomittajat). Toinen asia on se, ovatko testaukset yhdenmukaisia (kysymykset samantasoisia), ja miten ne ovat sovellettavissa käytännön työhön. Kaikkien tärkeintä on taata ruokaturvallisuus.

Kauko Niemelä, Lokan Jaloste, Sodankylä:
1) Miten hygieniaosaamistestaukset hoidetaan käytännössä yrityksessänne?
Suoritetaan hygieniapassikoulutus ja testaus.

2)Minkälaisella aikataululla koulutus ja testaus teillä etenee.
Ensimmäinen koulutus pidettiin 21.5.2002.

3) Kuinka moni yrityksestänne suorittaa testin?
Kaikki, jotka ovat lihankäsittelyssä mukana, eli yhdeksän henkeä.

4) Miten henkilöstö niihin suhtautuu?
Myönteisesti, kuhan testit saadaan suoritettua lähellä, ettei tarvitse pitkää kulkemismatkaa.

5) Mitä mieltä olette yleensä koko järjestelmästä?
Asia on hyvä, mutta pelkkä testaaminen ei auta, jos ei toimita asianmukaisesti myös käytännössä.