14 Uusi teknologia palvelee ruoantuotantoa

Vuosi 2002 on Karjaportin toiminnassa käännekohta monessakin suhteessa. Merkittävin muutos on uuden ruokatehtaan valmistuminen Mikkelin Tikkalaan vuoden lopussa.

Uusi tehdas korvaa 1950-luvulla valmistuneen Mikkelin tuotantoyksikön, jonka työskentelytilat ovat ahtaat, epäkäytännölliset ja vaikeasti puhdistettavat. Samalla yrityksen 53 vuotta käytössä ollut Osuusteurastamo Karjaportti -nimi siirtyy historiaan: uusi nimi, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, otetaan virallisesti käyttöön 1.1.2003.
Mikkelin uusi ruokatehdas käsittää leikkaamon, lihavalmiste- ja valmisruokayksikön sekä logistiikkakeskuksen. Kaikkiaan 15 000 neliötä käsittävä rakennus on suunniteltu siten, että tuotantoprosessit toimivat mahdollisimman suoraviivaisesti. Suunnittelussa on myös huomioitu mahdollinen lisätilan tarve tuotannon laajentamista varten tulevina vuosina.
Osa tuotantolaitteista siirretään uuteen tehtaaseen muista yksiköistämme. Tällainen on esimerkiksi Jyväskylän leikkaamon lähes uusi kuppikuljetinjärjestelmä, joka mahdollistaa leikatun palalihan siirtymisen nopeasti ja hygieenisesti leikkaamotilasta pakkaukseen ja edelleen lähettämötiloihin. Samoin Mikkelin vanhan yksikön melko uudet makkararuiskut ja osa kuttereista siirretään uusiin tiloihin.
Uudesta tekniikasta merkittävimmät ovat makkaramassan valmistukseen liittyvät läpivirtauslaitteistot, makkaran puoliautomaattiset kypsytysuunit jäähdytys- ja pakkauslinjoineen sekä lähettämöjärjestelmä, joka on suunniteltu nopeaksi mutta samalla joustavasti muutettavaksi asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kypsytysuunit suurin laiteinvestointi

Uuden yksikön valmistuminen parantaa koko toimintaketjun laatua, mikä näkyy asiakkaille parantuneena toimitusvarmuutena ja kuluttajille laadukkaampina ja säilyvämpinä tuotteina.
Kuluttajalle on tärkeää, että hänen nauttimansa ruoka on turvallista ja ensiluokkaista maultaan, rakenteeltaan ja ulkonäöltään. Sen tulee myös säilyä moitteettomana viimeiseen käyttöpäivään asti.
Lisäksi monilla kuluttajilla on odotuksia ruoan valmistus- ja lisäaineiden määrän sekä ravitsemuksellisen laadun suhteen. Kaikkiin näihin kuluttajien odotuksiin voidaan uudella teknologialla vastata entistä paremmin.
Makkaramassan tasalaatuisuuden ja alhaisen lämpötilan turvaamiseksi sekä käsittelyn helpottamiseksi uuteen yksikköön tulee uusi massan sekoitin ja kaksi jatkuvatoimista läpivientikutteria eli emulgointilaitetta.
Uusissa kypsytysuuneissa makkaravaunut liikkuvat halutun ohjelman mukaan automaattisesti kypsytyksestä jäähdytyksen kautta ulos, jolloin työn kuormitus vähenee ja hävikit pienenevät. Yhdeksän uuden kypsytysuunin hankinta on tehtaan suurin laiteinvestointi.
Makkaran kypsytysuunit käyttävät aidosta puusta tehtyä nestesavuliuosta, joka on hakkeesta syntyvää savua ympäristöystävällisempää. Uunien puhdistaminen on myös helpompaa. Kun savun määrä on tarkasti säädettävissä, tuotteista tulee tasalaatuisempia.
Uuden nopeamman ja hygieenisemmän makkaranvalmistustekniikan ansiosta tuotteiden aistinvaraiset ominaisuudet ja säilyvyys paranevat, ja ravintoainekoostumus pysyy tasaisena. Mahdollista on myös vähentää suolan sekä säilöntä- ym. lisäaineiden määrää.

Värit ohjaavat tuotantoa

Järvi-Suomen Portin uudessa tuotantolaitoksessa tuoteturvallisuuden vaatimukset on otettu tarkasti huomioon. Kun rakennus on suorakaiteen muotoinen ja pitkä, tuotantoprosessi kulkee rakennuksen päästä toiseen ilman ristiliikennettä.
Hygienia-alueet on ryhmitelty Elintarviketeollisuuden hygieniaryhmän suosituksen mukaan, joka hyödyntää liikennevaloajattelua. Henkilöstön on helppo oppia periaatteet: vihreällä saa kulkea, keltaisella varotaan, ja punainen pysäyttää.
Lihateollisuudessa tämä koodaus merkitsee, että keltaisella alueella käsitellään raakaa lihaa, punaisella alueella kypsennettyjä tuotteita, ja pakattu tavara liikkuu vihreällä alueella.
Värialueajattelu on toteutettu myös henkilöstön kulkureiteissä siten, että eri värialueille tullaan töihin yläkerrasta oman alueen sulkuhuoneiden kautta. Taukotilat on ryhmitelty näiden kulkureittien mukaisesti, joten työvaatteidenkaan kautta ei siirretä mikrobeja alueelta toiselle. Kulkureittien varteen sopivasti sijoitetut käsienpesupisteet ovat valokennotoimisia.
Aluejaottelu on toteutettu myös LVI-ratkaisuissa. Punaisilla alueilla on korkeampi ilmanpaine kuin viereisellä keltaisella alueella. Viemäröinti on suunniteltu niin, ettei kontaminaatiota alueiden väillä synny edes viemärin tukkeutuessa. Pesun ajaksi osaan tiloista voidaan kytkeä voimakkaampi ilmanvaihto, jolloin tilat kuivuvat nopeammin.
Kaikki tekniikka on sijoitettu erilliseen ullakkokerrokseen. Sähköt, ilmanvaihto ja tietotekniikka tuodaan välikaton läpi suoraan laitteille, jolloin johdot tai letkut eivät haittaa puhtaanapitoa. Myös materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota puhtaanapidon helppouteen. Pintamateriaalit ovat sileitä, pinnat painepesun kestäviä ja viemärikaivot suuria.

Varastoinnissa ratoja lavojen sijasta

Toimitusvarmuus on asiakkaiden tärkeimpiä perusteita tavarantoimittajan valinnassa. Siksi uuden logistiikkakeskuksen varastojärjestelmän pitää olla toimintavarma, tehokas ja käyttäjäystävällinen, mutta samalla joustavasti muokattavissa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
Tuotteet siirtyvät pakkauslinjan päästä automaattisesti varastoon ja sieltä edelleen keräilypisteisiin. Lavojen sijasta varastoinnissa käytetään ratoja, joissa tuotteet ovat pinottuina. Keräily tapahtuu kolmessa kerroksessa.
Keräilyn jälkeen laatikot menevät ns. sorteriin, joka lajittelee samalle asiakkaalle menevät laatikot yhteen jonoon. Automatiikka laukaisee vajaat laatikot eri radalle, jossa ne voidaan yhdistää täysiksi. Joustavuus uudessa järjestelmässä näkyy mm. siinä, että automaattilinjan viereen tulee käsin ohjattava ns. ohiajojärjestelmä mahdollisten häiriöiden varalle.

Nopeaa ja helppoa ruokaa

Kuluttajien odotukset tuotekehitykselle ovat nopeaan ja helppoon ruoanlaittoon sopivat tuotteet. Odotukset kohdistuvat myös tuotteiden ravintoainekoostumukseen. On tärkeää, että valmistusmenetelmät ovat niin hellävaraisia, että ruoan tärkeät ravintoaineet säilyvät muuttumattomina, eikä kypsennyksen aikana synny haitallisia yhdisteitä.
Järvi-Suomen Portin uuden valmisruokayksikön tuotevalikoima on vielä kehitysvaiheessa, mutta uusissa tiloissa tullaan valmistamaan esikypsennettyjä tuotteita terveellisin menetelmin. Suunnitteilla on myös uuden pakkauslinjan hankinta.

Työmotivaatio ja viihtyvyys tärkeää

Hyväkään teknologia ei yksinään riitä turvaamaan korkeaa laatua, vaan kaiken takana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Koko laatuajattelun perusajatus on tehdä ruokaa, jota itsekin syömme mielellämme.
Uuden teknologian avulla henkilöstömme on helpompi toimia tämän periaatteen mukaan. Uudet tilat ovat viihtyisämmät, työn fyysinen rasittavuus vähäisempää, työskentely turvallisempaa ja ergonomisesti hyvin suunniteltua.
Henkilöstö on osallistunut oman työpisteensä ja työnsä suunnitteluun. Pitkin syksyä on järjestetty koulutusta uusista toimintatavoista ja hygieniaratkaisuista. On myös edellytetty, että koko uudelle tehtaalle siirtyvä henkilöstö on suorittanut hygieniapassin ennen 1.12.2002.

Liisa Laukkanen
tiedottaja
Järvi-Suomen Portti
liisa.laukkanen (at) jarvisuomenportti.fi