Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kehittyv/vanha.kehittyvaelintarvike.fi/textpattern/lib/constants.php on line 149
: Maapallon kaikki 150 lehmää ja yksi sijoittaja, mitä tehdä?

Ajankohtaista

torstai 12. joulukuu 2019

TEKSTI: vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Voiko tosiaan 150 nautaa riittää koko maapallolle? Pohdin kysymystä, kun istuin Helsingin keskustakirjastossa ja kuuntelin Suomen johtavia ilmastonmuutosasiantuntijoita kertomassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista sijoittajille. Yksi käsitellyistä aiheista oli ruuan tuotanto ja sen riittävyys kasvavalle väestömäärälle.
Asiantuntijat pyrkivät samalla myös ennustamaan tulevaa. Heidän mukaansa odotettavissa voi olla synkeä tulevaisuus esimerkiksi Suomen lähes 900 000 naudalle: globaalit lehmä-yt:t romahduttavat globaalin määrän vain 150 huippuyksilöön. Uudessa maailmassa proteiinia voidaan valmistaa teollisessa mittakaavassa ilmakehässä olevasta hiilidioksidista.
Sijoittajalle herää heti kysymyksiä. Pitääkö ennuste ottaa annettuna ja muokata sijoitussalkkua hyvissä ajoin?

Vastaus ei ole yksiselitteinen. Eri sijoittajilla on erilaisia arvoja, tavoitteita ja aikaperspektiivejä sijoituksilleen. Vastuullinen sijoittaminen sisältää monenlaisia tapoja huomioida vastuullisuutta. Yhtenäistä kaikille tavoille on ottaa sijoituksissa huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyviä seikkoja. Näitä kutsutaan yleensä ESG-tekijöiksi (environmental, social and governance).
Samat näkökulmat ovat vastuullisen sijoittajan mielessä myös elintarvike- ja ruokateollisuutta arvioitaessa. Tuoteturvallisuus, maankäyttökysymykset, alihankintaketjut, henkilöstön viihtyvyys, eläinten oikeudet ja tuotannon päästöt ovat osa niistä olennaisista seikoista, joihin tämän päivän vastuulliset sijoittajat kiinnittävät huomiota ja vaativat tietoa näistä olennaisista vastuullisuusaiheista. Tiedon avulla he voivat ottaa ESG-tekijöitä huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään.

Sijoittaminen on globaalia toimintaa. Kotimaistenkin yritysten taustalta löytyy hieman tutumpien suomalaisten nimien lisäksi ulkomaisia sijoittajia ja rahoittajia. Tämä asettaa vaatimuksia yhtiöiden raportoinnille ja resurssien käytölle. Kotimaisia elintarviketoimijoita verrataan kansainvälisiin toimijoihin.
Kaikilla sijoittajilla ei ole tietoa tai ymmärrystä suomalaisista käytännöistä muun muassa energiatehokkuuden, työelämäoikeuksien ja eläinten hyvinvoinnin osalta. Joskus itsestään selvyyden kertominen onkin viestin saajalle uutinen.
Viimeksi viime viikolla huomasin erehtyneeni erään pörssiyrityksen alihankintaketjun merkittävimmistä maista. Olin kuvitellut hankintaketjun olevan huomattavasti koto-Suomea kauempana. Sijoittamisen ammattilaisena minulla on mahdollisuus tutustua kyseisen yrityksen toimintaan hyvinkin läheltä! Viestinnällä on merkitystä, kun yritys haluaa kertoa sijoittajalle tarinaa omasta vastuullisuudestaan.
Palataan vielä alun esimerkkiin uusista teknologisista edistysaskeleista ja niihin sijoittamisesta. Niitä miettiessä sijoittajan on hyvä pitää mielessä, että sijoittamisen tuotto on tiiviisti sidottu sijoituskohteen riskiin. Alkuvaiheessa oleva teknologinen mullistus voi tuoda mukavan lisän sijoittajan tuottoihin. Kaikista teknologisista uudistuksista ei kuitenkaan synny seuraavaa hittituotetta.

Aikaa hittituotteen syntyyn voi myös mennä niin kauan, että sijoittaja on jo luopunut toivosta ja osakkeistaan. Yrityksen luvut, tarina ja tuote voivat olla erinomaiset, mutta sijoittajat, kuluttajat ja asiakkaat eivät näe tuotteen potentiaalia.
Ajoitus voi olla yksinkertaisesti väärä. Ja sijoittamisessa juuri ajoitus on ensiarvoisen tärkeää: milloin sijoittaa ja milloin irtautua omistuksesta. Eri sijoittajilla on aiheesta erilaisia näkemyksiä, ja siksi eri sijoittajat ovat usein mukana yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Osaa sijoittajista ei pelota nautojen määrän kehitys vielä pitkään aikaan, kun toiset ovat jo kääntäneet katseensa muualle.
Ehkäpä tulevaisuuden näkymä 150 naudasta ei ole toteutumassa pitkiin aikoihin, jos koskaan. Minä en ainakaan voi varmuudella sanoa lehmien määrästä mitään. Siitä olen kuitenkin varma, että sijoittajia on varmasti enemmän kuin yksi ja mikä tärkeintä, sijoittajat huomioivat vastuullisuusteemoja osana sijoituspäätöksiään yhä enemmän.

Ilmarinen on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö, joka vastaa 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Ilmarinen huolehtii 49 miljardin euron eläkevarallisuuden tuottavasta, turvaavasta ja vastuullisesta sijoittamisesta.